ประวัติความเป็นมา

“พระมหาธาตุเจดีย์ เจดีย์พระธาตุหลวง วชิรปราการ บริบาลฉลองรัฐกิจจานุสรณ์ นครขอนแก่น”

 

พระมหาธาตุเจดีย์ เจดีย์พระธาตุหลวง วชิรปราการ บริบาลฉลองรัฐกิจจานุสรณ์ นครขอนแก่น เป็นชื่อ ที่ได้จากการนิมิต ของหลวงพ่อณรงค์ ยโสธโร เจ้าอาวาสวัดป่า จตุรคามบำรุง ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

การนิมิตนี้เกิดขึ้น ก่อนที่จะมีการเริ่มสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ ตามที่มีเจ้าภาพหลัก ได้มีศรัทธาในศาสน สถานวัดป่าจตุรคาบำรุง แห่งนี้ คือคุณโยมเอกภักดิ์ คุณโยมดวงใจ ฉลองรัฐกิจ ซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมสี่ดาว และเจ้าของกิจการ ดวงจิตต์รีสอร์ท ตั้งอยู่ที่ หาดป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต ปรารภจะสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ ดังกล่าว

ในต้นปีพุทธศักราช 2552 ก่อนที่จะมีการเริ่มสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ คุณโยมเอกภักดิ์ ฉลองรัฐกิจ ได้
ปรารถต่อ หลวงพ่อณรงค์ ยโสธโร ว่า อยากให้ หลวงพ่อณรงค์ ยโสธโร ทำการอธิษฐาน เพื่อที่จะได้มาซึ่งชื่อของ
พระธาตุที่จะทำการก่อสร้าง

ในคืนวันเดียวกัน หลวงพ่อณรงค์ ยโสธโร ได้ปฏิบัติศาสนกิจ นั่งสมาธิ อธิษฐานเสร็จ จึงจำวัดประจำวัน คืนนั้น ในนิมิตของ หลวงพ่อณรงค์ ยโสธโร เหมือนได้ยินเสียงบอกกล่าว ได้ยินเป็นชื่อว่า วชิรปราการ หลวงพ่อณรงค์ ยโสธโร จึงได้จดชื่อนี้ไว้ในทันที ในขณะที่รู้สึกตัวจากการจำวัตร เช้าวันต่อมา หลวงพ่อณรงค์ ยโสธโร ได้โทรศัพท์ไปหา คุณโยมเอกภักดิ์ คุณโยมดวงใจ ฉลองรัฐกิจ เพื่อบอกกล่าวให้รับทราบ คุณโยมเอกภักดิ์ ได้แจ้งให้ทราบทันทีว่า ชื่อที่หลวงพ่อได้จากการนิมิตนั้น เป็นพระนาม เดิม ของพระเจ้าตากสินมหาราช ก่อนขึ้นครองราชย์ โดยมีพระนามเดิมว่า พระยาวชิรปราการ ซึ่งโดยส่วนครอบครัวของ คุณโยมเอกภักดิ์คุณโยมดวงใจ ฉลองรัฐกิจ แล้ว มีความเคารพนับถือพระเจ้า ตากสินมหาราช เป็นอย่างยิ่ง และมีความต้องการ จะให้มีชื่อที่ได้จากการนิมิต เป็นส่วนหนึ่งของชื่อพระมหาธาตุ เจดีย์ที่จะสร้าง

 

รูปภาพคืบหน้าการก่อสร้างล่าสุด

ล่าสุดเมือ: 25 มิถุนายน 2558


คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด
 

กิจกรรมพระเจดีย์

คลิกเพื่อดูรูปทั้งหมด

 กิจกรรมพระเจดีย์

 

แผนที่และติดต่อสอบถาม

คลิกเพื่อติดต่อสอบถาม

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น